sunnuntai 3. toukokuuta 2009

Viisaita sanoja puutarhurinorsulle

"Hur ordentligt måste man ha det i trädgården?

Den frågan tar nog oproportionerligt stor plats för många trädgårdsägare. De flesta av oss tillbringar den mesta av vår vakna tid på våra arbetsplatser. På de få timmar som blir över ska vi handla, laga mat, hålla huset i ordning, tvätta, stryka, och dessutom hinna vara goda mödrar/fäder och döttrar/söner. Det är lätt att trädgården blir ytterligare en av de plikter som får oss att känna oss otillräckliga.

Ändå vet vi ju att vi vill att trädgårdens roll ska vara precis den motsatta. Här ska vi äntligen kunna ta ett djupt andetag, dra in den friska doften från grönskan och känna att vi för en stund är befriade från plikter och krav. Här ska vi kunna ta till oss växandets opåverkbart lugna puls och slappna av.

Tills vi blir varse allt ogräset i grönsakslandet och mellan plattorna i gången. Tills vi ser att idegranskloten behöver tuktas, vinrankan pinceras, gräset klippas, för att inte tala om oredan bland alla självsådder i kryddlandet som skulle behöva sorteras upp och åter hamna i sina rätta rutor.

Det finns alltid saker som behöver göras i en trädgård.

Men den som bestämmer vad som behöver göras är bara du själv.

Det kan väl hända att våra föräldrar eller morföräldrar hade perfekt skötta trädgårdar, och att de aldrig skulle betrakta gräsmattan som färdigklippt förrän även all dess kanter var skurna. Antagligen hade de mera tid än du själv har. Och deras normer behöver inte vara dina.

Om kravet på att hålla trädgården i perfekt skick blir till en tung plikt, så har trädgårdens värde gått förlorat för oss."


- Christel Kvant & Heidi Palmgren: Trädgårdens rum (kursivointi minun)

Ei kommentteja: